Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

ul. Sienkiewicza 29

26-670 Pionki

tel.: 048-312 12 60

fax.: 048-612 13 81

e-mail:

Godziny pracy

 • poniedziałek:  7.25 - 15.00
 • wtorek:   7.25 - 15.00
 • środa:   7.25 - 15.00
 • czwartek:   7.25 - 15.00
 • piątek:   7.25 - 15.00
 • sobota: -
 • niedziela: -

Personel:

 • mgr Maria Bielska
 • mgr Lidia Skalska
 • mgr Ewa Płachta
 • Edyta Sobol
 • Grażyna Sułek

Zakres zadań:

 1. sporządzanie rocznego projektu budzetu SPZ ZOZ oraz jego realizacja
 2. ewidencje i kontrola dokumentów księowych na kontach syntetycznych i analitycznych w sposób umozliwiający sporządzenia rachunku kosztów oraz analizę finansową zakładu
 3. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US, PFRON, GUS
 4. sporządzanie rejestrów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 5. współpraca z bankiem w zakresie ewidencji i rozliczania
 6. współpraca z dostawcami i odbiorcami
 7. ewidencja i kontrola gospodarki materiałowej
 8. ewiczencja i kontrola środków trwałych
 9. ewidencja i rozliczenie wynagrodzeń pracowników
 10. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów ksiegowych
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  SPZ ZOZ
 12. sporządzanie sprawozdań finansowych.