Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

loga Funduszy Europejskich

Protokół z otwarcia ofert

W dniu 16.09.2016 r. o godz. 11.05 nastąpiło otwarcie ofert na Wykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych. Poniżej przedstawiamy protokół z otwarcia ofert.

pobierz protokół