Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach informuje pracowników zakładu, że posiada drzewo opałowe ścięte i złożone w stosy do sprzedaży z terenu Szpitala przy ul. 15-go Stycznia 1 .

Cena wywoławcza za 1 m sześcienny 40 zł. brutto.
Ofertę  cenową proszę  składać  do sekretariatu SPZZOZ  Pionki ul. Sienkiewicza 29  w kopercie zaklejonej do 10.11. 2017 r.
 
Kontakt o pokazanie drzewa Bożena Denkiewicz /zaopatrzenie/