Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPZZOZ w Pionkach z podziałem na zadania.

(podstawa prawna - art. 26, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustawy o działalności leczniczej (t.j.
Dz. U. 2016 r. 1638, z  późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1938. z późn. zm.).

 

Zadanie nr 1. Badania diagnostyczne wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i  Radiologii Interwencyjnej  (TK, USG)

Zadanie nr 2.  Rezonans magnetyczny (RM).

Zadanie nr 3.  Densytometria.

Zadanie nr 4.  Badania diagnostyczne wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zadanie nr 5.  Badania diagnostyczne wykonywane w Laboratorium Mikrobiologii.

Zadanie nr 6.  Badania diagnostyczne wykonywane w Zakładzie Patomorfologii.

Zadanie nr 7.  Badania z zakresu okulistyki.

Zadanie nr 8.  Badania diagnostyczne wykonywane w Pracowni Endoskopowej.

Zadanie nr 9.  Badania diagnostyczne wykonywanie w Pracowni EMG.

Zadanie nr 10. Badania w kierunku gruźlicy i chorób płuc.

Zadanie nr 11. Konsultacje specjalistyczne.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie i regulamin
 2. Zarządzenie
 3. Umowa
 4. Oferta cenowa - pdf doc
 5. Dane oferenta - pdf doc