Copyright 2020 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 

PODZIĘKOWANIA

 Serdeczne podziękowania dla Pani Magdaleny Wiśniewskiej

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach

za dostarczenie słodkości uświetniających obchody

Międzynarodowego Dnia Lekarza w SPZZOZ w Pionkach.

 Dyrektor

Bernarda Dudek