Copyright 2020 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla Państwa Anny i Andrzeja Czerwińskich z Kalenia

za dobrowolną wpłatę w wysokości 650,00 zł na zakup materiału z przeznaczeniem

na prześcieradła do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w SPZZOZ w Pionkach.

 Dyrektor

Bernarda Dudek