Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2014 roku, zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2014.1138), od dnia 1 stycznia 2015 roku, pacjent wpisywany na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne, udzielane na podstawie skierowania (nie kontynuacja leczenia), ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

  W przypadku rezygnacji pacjenta z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca oryginał skierowania.

 • Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r., zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2014.1138), wprowadzająca obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa. Osoby wpisane na listy oczekujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, świadczenia są udzielane bez skierowania lekarza POZ lub specjalisty (http://www.nfz-warszawa.pl/index/pacjent/info/kom_1112014).

 • Pacjenci z podejrzeniem nowotworu lub pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. kontynuują proces diagnostyki i leczenia nowotworu na podstawie karty diagnostyki onkologicznej, którą wystawia lekarz prowadzący w szpitalu.

 • Pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy

 • Czas oczekiwania do poradni, szpitala, na rehabilitację itp. będzie można sprawdzić z dokładnością do 1 tygodnia na stronie internetowej http://kolejki.nfz.gov.pl/.