Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Pionkach.

Szczegóły na stronie: http://www.spradom.finn.pl/res/serwisy/pliki/15341528?version=1.0

Termin składania: 5 czerwca 2017 r.