Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

SPZZOZ w Pionkach :: dział plików RSS

Informatyzacja SPZZOZ RSS

LOGA UE

Informacje związane z Informatyzacją SPZZOZ w Pionkach w ramach realizacji projektu:

'Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.'

Niniejszy projekt będzie realizowany w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza' dla Działania 2.1 „E-usługi', Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza', Typ projektów: „e-zdrowie' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (publikacja 20.04.2016)  na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. w następujących lokalizacjach: przy ulicy Sienkiewicza 29, ul. 15-go Stycznia 1, ul. Harcerskiej 1.

 

Zawartość Foldery/Pliki
(0/6)

Termin składania zgłoszeń: 06-10-2016r., do godz. 13:00

(0/2)

Pliki dotyczące zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia.

Remository® 3.56 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript