Copyright 2019 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

  • Szpital

  • SPZZOZ - Dyrekcja

  • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

  • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

SPZZOZ w Pionkach :: dział plików RSS

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 221 tys. euro_unijne RSS

Zawartość Foldery/Pliki
(2/5)

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 13-10-2017r. O GODZ. 11:45

SIWZ udostępniano na stronie internetowej zgodnie z dyspozycją art.42 ust.1 ustawy PZP.

 

 

 

 

 

Remository® 3.56 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript