Teczka - zamówienia publiczne

Dostawy artykułów hydraulicznych 

Termin składania ofert upłynął 22-05-2020r. o godz. 13:15

pliki do pobrania: 

Protokół z czynności otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 3 – wzór umowy