E-USŁUGI-więcej

W związku z  realizacją projektu „Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.”  w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Po...

Dyrekcja

ul.    Sienkiewicza 29 26-670 Pionki tel.:  048-612 13 81 fax.: 048-612 13 81 e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl Godziny przyjęć: poniedziałek:  15.00 – 16.35 Personel Bernarda Dudek – dyrektor dr n. med. Witold Wrodycki – p.o. z-ca dyrektora ds. lecznictwa mgr Maria Bielska – główna...