Teczka - zamówienia publiczne

Rozbudowa szpitala w Pionkach, poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszeg...
Teczka - zamówienia publiczne

Dostawy energii elektrycznej dla SPZZOZ w Pionkach

Termin składania ofert upłynął 01-06-2020r. o godz. 12:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 PZP_wybór oferty Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert ZMIANA TREŚCI SIWZ – terminy WAŻNE: dodatkowe...