GRYPA – BEZPŁATNE SZCZEPIENIA

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2020 roku podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego została podjęta Uchwała Nr 331/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór na lata 2020 i 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn.   „Program profilaktyki chorób zakaźnych w ...

DOSTAWY PAPIERU DO DRUKOWANIA DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upłynął 24-07-2020r. o godzinie 09:15 pliki do pobrania:  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Protokół otwarcia ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA zał. nr 1 – formularz oferty zał. nr 2 – formularz asortymentowo-ceno...