Dostawy rękawic medycznych II

Termin składania ofert upłynął 01-10-2020r. o godz. 09:30 pliki do pobrania: PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT – informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 PZP Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 23-09-2020r. pod n...

Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do badań immunochemicznych oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych

Termin składania ofert upłynął 25-09-2020r. o godz. 11:30 pliki do pobrania: PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania ogłoszenie o zamówieniu ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA zał. nr 1...