Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” z Budżetu Państwa.

Całkowita wartość zadania: 945 944,70zł Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa : 756 755,00zł Wartość dofinansowania z Powiatu Radomskiego : 182 563,00zł Wartość dofinansowania z SP ZZOZ Pionki : 6 626,70zł Wykaz sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pionkach dotyczącego realizacji ...

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej (zwany dalej także jako: SP ZZOZ w Pionkach, Udzielający Zamówienia lub Zamawiający)   OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE PACJENTOM SP ZZOZ w Pionkach ŚWIADCZEŃ ZDR...

Zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach

Termin składania ofert upłynął 19-10-2020r. o godz. 10:30 pliki do pobrania: Informacje w zakresie art.86 ust.5 PZP – protokół z sesji otwarcia ofert Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty ogłoszenie o zamówieniu – opublikowano uprzednio w BZP z ...