DOSTAWY RĘKAWIC MEDYCZNYCH NIEJAŁOWYCH LATEKSOWYCH

Termin składania ofert upłynął 10-11-2020r. o godz. 11:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP-Protokół z sesji otwarcia ofert Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania o...