Dzierżawa aparatu do badań: NT-proBNP, D-Dimer, CA 19-9, Witamina D wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-39/2021)

Termin składania ofert upłynął 30-11-2021r. o godz. 14:00 pliki do pobrania:  zaproszenie do złożenia oferty załącznik nr 1 – formularz ofertowy załącznik nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 – wzór umowy – dostawy załącznik nr 2 – wzór umo...
Oferta pracy

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY W związku z rozbudową i modernizacją bazy diagnostyczno- terapeutycznej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zatrudni: ● lekarzy w następujących dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych ka...