Kartka świąteczna

Życzenia

Zdrowych, spokojnych, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku 2022, aby narodzony Jezus przyniósł ze sobą radość, pokój oraz nadzieję dla Państwa rodzin i bliskich. Życzy Dyrekcja SPZZOZ w Pionkach...

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SPZZOZ W PIONKACH

D Y R E K T O R Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ...

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W NIEKTÓRYCH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH SPZZOZ W PIONKACH

D Y R E K T O R Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W NIEKTÓRYCH PORADNIACH SPECJALIS...

Półautomatyczna metoda kolumnowa do badań serologicznych – dzierżawa urządzeń i dostawa odczynników

Termin składania ofert upłynął 17-12-2021r., godz. 14:00 pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie o wyniku postępowania-plik czytalny Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty_plik czytalny zał.1_f.oferto...