Nowy Pawilon Zabiegowy

Informacja

SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej uprzejmie informuje, że  Oddział Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny oraz Izba Przyjęć już funkcjonują w Nowym Pawilonie Zabiegowym przy ul. Niepodległości 1. Również w nowym Pawilonie Zabiegowym rozpoczęła działa...
ogłoszenie

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ PRZY SP ZZOZ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH CZYNNA DODATKOWO W KWIETNIU 2022 ROKU

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich czynna dodatkowo w KWIETNIU 2022 roku: 22 kwiecień (piątek) od godziny 14.00 – 18.00 lek. Wojciech Stryjecki 12 kwiecień ( wtorek ) od godziny 14.00-18.00 lek. Łukasz Faflik 2 kwiecień( ...

Dostawy gazów medycznych

Termin składania ofert upłynął 05-04-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia zał.3-wzór umowy...

Medyczne produkty jednorazowe do iniekcji, infuzji i transfuzji

Termin składania ofert upłynął 07-04-2022r. o godz. 10:00 Informacja – sprostowanie omyłki pisarskiej: W treści zaproszenia do złożenia oferty omyłkowo wskazano numer postępowania: SPZZOZ-ZP-12/2022) Właściwy numer postępowania to: SPZZOZ-ZP-13/2022   pliki do pobrania:  zawiadomien...

Anestezjologiczne materiały jednorazowe

Termin składania ofert upłynął 04-04-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  Zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz ofertowy zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmi...