Oferta pracy

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich zatrudni: lekarzy w następujących dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, i chirurgii. diagnostów laboratoryjnych do pracy w Pracowni Serologicznej i Pracowni Dia...

Dostawy laboratoryjnych wyrobów jednorazowych i szklanych

Termin składania ofert upłynął 31-08-2022r. o godz. 10:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia zał....

Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert upłynął 19-08-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia zał....
ogłoszenie

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ PRZY SP ZZOZ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH CZYNNA DODATKOWO W SIERPNIU 2022 ROKU

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich czynna dodatkowo w SIERPNIU 2022 roku: 4 sierpień (czwartek) od godziny 10.00 – 14.00 lek. Wojciech Stryjecki 5 sierpień (piątek) – od godziny 14.00 – 19.00 lek. Michał Krzymiński 1...