Półautomatyczna metoda kolumnowa do badań serologicznych – dzierżawa urządzeń i dostawa odczynników

Termin składania ofert upłynął 04-01-2023r. o godz. 10:30 kwota na sfinansowanie zamówienia: 25 000,00 zł pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia...
ogłoszenie

Zmiana terminu składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

SPZZOZ w Pionkach ogłasza, ze termin składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu wraz z pozostawaniem poza zakładem leczniczym w gotowości do udzielania świa...
ogłoszenie

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ PRZY SP ZZOZ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH CZYNNA DODATKOWO W GRUDNIU 2022 ROKU

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich czynna dodatkowo w GRUDNIU 2022 roku: 9 grudnia (piątek) od godziny 14.00-19.00 lek. Wojciech Stryjecki 3 grudnia (sobota) od godziny 08.00-14.00 lek. Mateusz Wybraniec 8 grudnia (czwartek) o...