Termin składania ofert upłynął 30-11-2021r. o godz. 14:00

pliki do pobrania: 

zaproszenie do złożenia oferty

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – wzór umowy – dostawy

załącznik nr 2 – wzór umowy – dzierżawa analizatora

odpowiedzi na skierowane pytania

Informacja o sprostowaniu omyłki

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania