DANE JEDNOSTKI

Nazwa Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
adres ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki
województwo mazowieckie
powiat radomski
telefon 048-612-13-81 wew. 101
adres email spzzoz@spzzozpionki.pl
strona www www.spzzozpionki.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu ePUAP – /spzzozpionki/SkrytkaESP
godziny pracy urzędu pon 9.00 – 16.35; wt – pią 7.25 – 15.00 (dyrekcja)
godziny przyjęć interesantów pon 9.00 – 16.35; wt – pią 7.25 – 15.00 (dyrekcja)
REGON 670140015
NIP 812 16 49 620
KRS 0000050149
lokalizacje z wykazem komórek organizacyjnych szpital – ul. Niepodległości
szpital – Oddział Wewnętrzny – ul. Harcerska
poradnie spec. – ul. Sienkiewicza 29
dyrektor Bernarda Dudek
główna księgowa Maria Bielska