Termin składania ofert upłynął 04-04-2022r. o godz. 14:00

 

pliki do pobrania: 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – 1

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – 2

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie – 3