Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”

Termin składania ofert upłynął 07-10-2020r. o godz. 11:30

 

pliki do pobrania:

Protokół z czynności otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania – informacja o wyborze oferty

 

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1-formularz oferty

zał. nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał. nr 3 – wzór umowy