Postępowanie zakończono

 

pliki do pobrania

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

zaproszenie do złożenia oferty – skan dokumentu

zaproszenie do złożenia oferty -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu

załącznik nr 1-formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – wzór umowy