Ostatnie pożegnanie

Z wielkim żalem żegnamy Joannę Skrzypek, lekarza neurologa oraz specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, wieloletnią pracownicę Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, którą zawsze będziemy wspominać jako pogodną, uśmiec...

Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Pionkach

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirato...

GRYPA – BEZPŁATNE SZCZEPIENIA

Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2020 roku podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego została podjęta Uchwała Nr 331/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór na lata 2020 i 2021 realizatora programu polityki zdrowotnej pn.   „Program profilaktyki chorób zakaźnych w ...