Zakup i dostawa xero, drukarka, niszczarka ,telefony VoiP z licencją, UPS, laminarka, drukarka kolorowa, dyski SSD typ 1 i typ 2, listwa zasilająca, drukarka do recept

Termin składania ofert: 28-11-2022r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 28.11.2022r., godz. 12:30   pliki do pobrania:  Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie – Zakup i dostawa xero, UPS, drukarka, telefony, niszczarka_plik edytowalny zał. nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy zał. nr...

Dostawy laboratoryjnych wyrobów jednorazowych i szklanych

Termin składania ofert upłynął 31-08-2022r. o godz. 10:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia zał....

Dostawy materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert upłynął 19-08-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia zał....

Dostawy produktów ochronnych

Termin składania ofert upłynął 28-07-2022r. o godz. 14:00   pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Kwota na sfinansowanie zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 – f.asort.-cen. PZ zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykona...