Dostawy szczepionek przeciw grypie

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02-12-2020r., godz. 11:30   pliki do pobrania: ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP z dnia 24.11.2020r. pod nr 614861-N-2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zał.1-formularz oferty zał.2_formularz asortymentowo-cenowy zał.3_wzór umowy z...

Zakup zestawów łóżkowych

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości  i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” Termin składania ofert: 27-11-2020r., godz. 11:30 pliki...

Mobilny aparat Rtg do zdjęć przyłóżkowych

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN: 01-...

DOSTAWY RĘKAWIC MEDYCZNYCH NIEJAŁOWYCH LATEKSOWYCH

Termin składania ofert upłynął 10-11-2020r. o godz. 11:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP-Protokół z sesji otwarcia ofert Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania o...

Zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach

Termin składania ofert upłynął 19-10-2020r. o godz. 10:30 pliki do pobrania: Informacje w zakresie art.86 ust.5 PZP – protokół z sesji otwarcia ofert Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty ogłoszenie o zamówieniu – opublikowano uprzednio w BZP z ...