ogłoszenie

Zmiana terminu składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

SPZZOZ w Pionkach ogłasza, ze termin składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu wraz z pozostawaniem poza zakładem leczniczym w gotowości do udzielania świa...

Zakup i dostawa xero, drukarka, niszczarka ,telefony VoiP z licencją, UPS, laminarka, drukarka kolorowa, dyski SSD typ 1 i typ 2, listwa zasilająca, drukarka do recept – postępowanie 2

Termin składania ofert: 2.12.2022r. godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 2.12.2022r., godz. 12:30   zawiadomienie o wyniku postępowania Zaproszenie-16.2022-Zakup-i-dostawa-xero-UPS-drukarka-telefony-niszczarka – postępowanie 2 zal.4-Ochrona-danych-osobowych zal.-nr-1A-f.-asorymentowo-cenowy-PZ_D...
Oferta pracy

Oferta pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich zatrudni: lekarzy w następujących dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, i chirurgii. Oferujemy współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o prac...
Oferta pracy

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich zatrudni: lekarzy w następujących dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, i chirurgii. diagnostów laboratoryjnych do pracy w Pracowni Serologicznej i Pracowni Dia...

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to ...
Praca
Pionki, dnia 12.05.2022r. OFERTA PRACY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zatrudni: Kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego