Beneficjent:   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

Całkowita wartość projektu: 7.611.902,54 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 5.816.254,73 PLN

Projekt wspófinansowany przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Termin realizacji Projektu: 21.07.2008 r. – 30.06.2015 r.

    

Cel Projektu:
Podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pionkach przyczyniło się do poprawy atrakcyjności Mazowsza, a przede wszystkim powiatu radomskiego i gminy Pionki.

Budynek przeznaczony dla pensjonariuszy w podeszłym wieku wymagających opieki pielęgniarskiej, lekarskiej oraz pomocy w wykonywaniu codziennych funkcji bytowych oraz dla osób po przebytych chorobach w skutek, których nie są w stanie samodzielnie wykonywać w/w funkcji i wymagają całodobowej opieki.

strona: zol.spzzozpionki.pl