ogłoszenie

Zmiana terminu składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu

SPZZOZ w Pionkach ogłasza, ze termin składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu wraz z pozostawaniem poza zakładem leczniczym w gotowości do udzielania świa...