SPZZOZ-ZP-38/2020

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” – 1szt; zadanie nr 2: Diatermia chirurgiczna – nóż elektryczny – 1szt; zadanie ...

Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Pionkach

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Kardiomonitor z defibrylatorem – 8 zestawów, zadanie nr 2: Aparat EKG z przesyłaniem danych – 3szt., zadanie nr 3: Respirato...

DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW GRYPIE – II POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert upłynął 15-09-2020r. o godz. 13:30 pliki do pobrania: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP_nr 582235-N-2020 z dnia 07-09-2020r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zał. nr 1 – Formularz oferty zał...

APARAT USG Z 3 GŁOWICAMI: 2 BRZUSZNE I 1 ENDOVAGINALNA

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endovaginalna”, realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” Termin składania ofert up...

DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Termin składania ofert upłynął 09-09-2020r. o godzinie 09:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 1-4 Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dotyczy zadań 5, 6 i 7 Informacje, o których mowa w art....

DOSTAWY SZCZEPIONEK PRZECIW GRYPIE – postępowanie unieważnione

Termin składania ofert upłynął 07-09-2020r. o godzinie 13:30 pliki do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania ogłoszenie o zamówieniu nr 578720-N-2020_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 28-08-2020r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zał. nr 1 – Formularz oferty zał...

DOSTAWY RĘKAWIC MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upłynął 09-09-2020r. o godzinie 11:30 pliki do pobrania: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania zmiana treści SIWZ z...
Teczka - zamówienia publiczne

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Termin składania ofert upłynął 19-06-2020r. o godz. 09:40 Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 PZP_wybór oferty Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert   Ogłoszenie o zamówieniu_nr 549292-N-2020 z dnia 09-06-202...
Teczka - zamówienia publiczne

Rozbudowa szpitala w Pionkach, poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszeg...
Teczka - zamówienia publiczne

Dostawy energii elektrycznej dla SPZZOZ w Pionkach

Termin składania ofert upłynął 01-06-2020r. o godz. 12:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 PZP_wybór oferty Informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 ustawy PZP – protokół z sesji otwarcia ofert ZMIANA TREŚCI SIWZ – terminy WAŻNE: dodatkowe...