E-USŁUGI-więcej

W związku z  realizacją projektu „Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.”  w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Po...

O nas

DANE JEDNOSTKI Nazwa Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej adres ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki województwo mazowieckie powiat radomski telefon 048-612-13-81 wew. 101 adres email spzzoz@spzzozpionki.pl strona www www.spzzozpionki.pl adres elektronicznej skrzynki podawcz...