Dzierżawa analizatora chemii klinicznej i dostawa odczynników do badań biochemicznych oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych

Termin składania ofert upłynął 22-04-2021r., godz. 11:00   Informacje z czynności otwarcia ofert zawiadomienie o wyniku postępowania -plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu zawiadomienie o wyniku postępowania – skan dokumentu pliki do pobrania:  Zaproszenie do złoże...

Półautomatyczna mikrometoda kolumnowa do badań serologicznych – dzierżawa urządzeń i dostawa odczynników

Termin składania ofert upłynął 30-12-2020r. o godz. 08:45   pliki do pobrania: protokół z czynności otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie ogłoszenie o zamówieniu ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA zał.1-f...