ogłoszenie

Dyrekcja SPZZOZ w Pionkach,

informuje iż dzień 24.12.2021r. oraz 07.01.2022r. jest dniem wolnym od pracy

dla pracowników administracji.

 

Podstawa prawna art. 130 paragraf 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy.