Dofinansowanie 10.200.000,00 PLN dla szpitala w Pionkach,

w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II.

Samorząd Powiatu Radomskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.200.000,00 PLN
z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację
budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej.

W ramach projektu zostaną poddane modernizacji najstarsze budynki szpitala, tj. budynek,
w którym od 1937 r. mieścił się oddział chirurgii oraz budynek apteki szpitalnej.

Dofinansowanie pozwoli zamknąć 3 etap realizacji inwestycji, mającej na celu scentralizowanie działalności szpitala w jednej lokalizacji.

Link: