Kadr z klipu Ministerstwa Zdrowia

SPZZOZ w Pionkach wziął udział w pilotażu Projektu Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19, zainicjowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Założeniem Programu jest objęcie zdalną opieką medyczną jak największej liczby pacjentów, którzy mają pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dzięki temu łatwiej będzie można zdiagnozować moment, gdy dochodzi do pogorszenia parametrów pacjenta i powinien on jak najszybciej trafić do szpitala. Program ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów oraz odciążyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w nadzorze nad pacjentami COVID-19.

Istotą Programu jest samodzielny pomiar saturacji oraz tętna przez pacjenta w domu za pomocą pulsoksymetru, jak również pomiar temperatury, zanotowanie liczby oddechów, czy objawów chorobowych.

Wytypowane osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa otrzymały pulsoksymetry, które dostarczone były nieodpłatnie do każdej osoby przez listonosza. Lekarz POZ-u rejestrował pacjenta do Programu DOM, podając imię, nazwisko nr Pesel i adres pacjenta, aby system sam wysłał pacjentowi sms-a z danymi do logowania do aplikacji PulsoCare oraz wiadomość do Poczty Polskiej z adresem pacjenta dla listonosza. Aplikacja mobilna łączyła się z pulsoksymetrem przez Bluetooth i sama sczytywała dane o poziomie saturacji i tętnie pacjenta. Następnie dane automatycznie były przekazane do centrum monitoringu. Tam też konsultanci i lekarze monitorowali parametry pacjentów i kontaktowali się z nimi telefonicznie w sytuacjach, kiedy parametry pogarszały się, udzielali stosownych porad lub proponowali hospitalizację w szpitalu.

Zachęcamy do korzystania z Programu Domowej Opieki Medycznej.

Na przykładzie doświadczeń naszych pacjentów można jednoznacznie stwierdzić, iż w sytuacjach wyraźnie pogarszających się parametrów, nastąpiła natychmiastowa reakcja i pacjenci otrzymali pomoc. Poprzez wdrożenie ww. Programu zwiększone zostało bezpieczeństwo pacjentów oraz znacznie skrócony czas udzielenia stosownej pomocy.

Szczegóły dotyczące Programu, m. in.: dot.  logowania do aplikacji PulsoCare, rejestracji, zasad korzystania z pulsoksymetru, znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczynamy-system-zdalnego-monitorowania-pacjentow-z-covid-19