Termin składania ofert upłynął 05-04-2022r. o godz. 14:00

 

pliki do pobrania: 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy