Termin składania ofert upłynął 11-01-2021r. o godz. 09:45

pliki do pobrania:

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

protokół z czynności otwarcia ofert

zmiana treści ZO-WZ w zakresie zał. 2 – Formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia: korekta

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy