Termin składania ofert upłynął 18-12-2020r. o godz. 09:45

pliki do pobrania:

zawiadomienie o wyniku postępowania

Protokół z czynności otwarcia ofert – aktualizacja/ sprostowanie w zakresie złożonych ofert

Protokół z czynności otwarcia ofert

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 4 i 5

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 6

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia: zad.1-12

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia: zad.13-24

zał.3-wzór umowy