Termin składania ofert: 28-02-2022r. , do godziny 11:00

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2A-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – zadanie 1

zał.2B-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – zadanie 2

zał.3-wzór umowy-leki