Termin składania ofert upłynął  24-07-2020r. o godz. 12:15

pliki do pobrania: 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

protokół otwarcia ofert

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 3 – wzór umowy