Termin składania ofert upłynął 21-12-2020r. o godz. 10:45

pliki do pobrania:

zawiadomienie o wyniku postępowania: zad.7-anulowanie czynności unieważnienia postępowania i wybór oferty

protokół otwarcia ofert — korekta z 12-01-2021r.

zawiadomienie o wyniku postępowania – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

protokół z czynności otwarcia ofert

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 4

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 5

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia: zadania 1-7

zał.3-wzór umowy