Termin składania ofert upłynął 19-08-2022r. o godz. 14:00

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3 – wzór umowy

zał. nr 4 – Ochrona danych osobowych – RODO

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie

Odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie-2