Postępowanie zakończone

 

Informacje z czynności otwarcia ofert

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Zaproszenie do złożenia oferty (plik z tekstem możliwym do odczytania przez czytnik ekranu)

Zaproszenie do złożenia oferty (skan dokumentu)

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 – wzór umowy

odpowiedzi na skierowane pytania: 

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 1

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 2

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 3

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 4

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie – nr 5