Termin składania ofert upłynął 24-07-2020r. o godzinie 09:15

pliki do pobrania: 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Protokół otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 3 – wzór umowy