Teczka - zamówienia publiczne

Termin składania ofert upłynął 19-05-2020r. o godz. 12:45 

pliki do pobrania: 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

protokół otwarcia ofert

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY