Termin składania ofert upłynął 20-01-2022r. o godz. 12:00

pliki do pobrania: 

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

zawiadomienie o wyniku postępowania-plik czytalny przez czytniki

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-f.asortyment.-cenowe zadań_1-5

zał.3-wzór umowy

odpowiedź na zapytanie

odpowiedź na zapytanie_2