Termin składania ofert upłynął 22-12-2020r. o godz. 10:45

 

pliki do pobrania:

zawiadomienie o wyniku postępowania – informacja o wyborze oferty

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia: zadania 1-5

zał.3-wzór umowy